יום שלישי 27 אוקטובר 2020   כניסה למערכת
 תמונות מהווי בית הספר